• +90 458 211 11 73 - isabmer@bayburt.edu.tr


Etkinlik programı için tıklayınız.
Bildiri Kitabı için tıklayınız.

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları
Sempozyumu

Bu etinlik Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde 12-14 Mayıs tarihlerinde yapılacaktır. Sempozyuma özet bildirilerle uzaktan (çevrimiçi bağlantı yoluyla) veya yüzyüze katılabilirsiniz. Özet şablonu için tıklayınız.

Onursal Başkanlar

Prof.Dr.Vedat BİLGİN

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Prof.Dr.Mutlu TÜRKMEN

Bayburt Üniversitesi Rektörü

Davetli Konuşmacılar

Prof.Dr.Ali Sinan BİLGİLİ

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr.Ayşegül MENGİ

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.Deniz İşçioğlu

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr.Muhammed Muhtar Şankiti

Hamad Bin Khalifa Üniversitesi

Prof.Dr.Mukayil Kılıç

Digital Business University

Prof.Dr.Namiko MINAI

Japan Women's Üniversitesi

Dr.NAKABAYASHI Itsuki

Emeritus Professor
Tokyo Metropolitan Üniversitesi

Prof.Dr. Osman Demirdöğen

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı

Prof.Dr.Ruşen KELEŞ

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Violeta Madzova

Uluslararası Balkan Üniversitesi

Assoc.Prof. Eiko Ishikawa

Yokohama Şehir Üniversitesi

Barış Yeniçeri

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü

Dr.Rosmiza Bıdın

Putra Malezya Üniversitesi

Dr. Samad KARRARI

Maku İslami Azad Üniversitesi

Oktay Güven

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Katılım Ücretleri

Sempozyuma lisans ve lisansüstü öğrencilerinden herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi - 300 TL

Öğretim Üyesi - 350 TL

Katılım ücretinin yatırılacağı hesap numarası: TR58 0001 2009 2540 0001 0580 03

İsim Soyisim: Adnan KARA - Bayburt Şubesi

Kapsamı

Ekonomi
İşletme (Yönetim, Pazarlama, Finans, Muhasebe)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararaı İşletmecilik ve Ticaret, Maliye
12
Gün
15
Davetli Konuşmacı
45
Konu Başlığı

Destekleyen Kuruluşlar

İnsanın maddi ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için mal ve hizmetler üretilmektedir. İnsan, üretilmiş mal ve hizmetleri tüketerek maddi yaşamını sürdüren bir varlıktır.

Mal ve hizmetlerin üretimi, bölüşümü ve tüketimi toplumsal yaşamın ekonomi alanını oluşturmaktadır.

İşletme; kâr amaçlı kurumların kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve finansal olaylarının izlenmesini inceleyen bir sosyal bilimdir.

İşletme Bölümünün amacı, bir arka plan ve rekabetçi güç sağlamaktır.

Siyasal düşüncenin gelişimi, siyaset teorisi, çağdaş siyasal akımlar, kadn e siyaset, Türk siyasal hayatı, yönetim bilimi, hukuk, kentleşme ve çevre gibi siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yer alan temel konular bilimsel bir şekilde ele alınır ve analiz edilir.