• +90 458 211 11 73 - isabmer@bayburt.edu.tr

İletişim için sekreterya maillerini kullanabilirsiniz.

Arş.Gör.Nuri Çağrı AKAR:  nakar@bayburt.edu.tr  Dahili:3315
Arş.Gör.Murat Saltuk BİLGİLİ  mbilgili@bayburt.edu.tr  Dahili:4488
Arş.Gör.Bilal ÇELİK  bcelik@bayburt.edu.tr  Dahili:1447